Populārākais šodien

Ooo eko tirdzniecība

The task of the corporate communications of the company has been defined as the promotion of public awareness of the operation of a district heating utility and the provision of timely and accurate information on topical issues.

The Company also provides services at the Customer Service Centre of Riga where customer consultants of other utilities are also located.

These means of communication ensure two-way communication of topicalities in the utility and provide feedback which helps to improve the work of structural units of the utility. In this way it is possible for residents of Riga to report damage in the DH networks and to submit any claims regarding the quality of service, as well as to express suggestions for improvement of the work of structural units.

ooo eko tirdzniecība

There were more than participants from Latvia and other countries. In order to improve the practical knowledge of young people regarding heat supply, the company provides annual internship programmes for students from various educational establishments.

Dati · PVD Uztura bagātinātāju reģistrs

There is stable and good cooperation with Riga Technical University and Riga Building Secondary School, which contributes to the ooo eko tirdzniecība of young and educated experts to this industry. Students from schools regularly come for excursions to the company in order to learn about the possibilities and development of the heat supply industry. They had an opportunity to get acquainted with the company operations and to master their first practical work skills.

ooo eko tirdzniecība

The project is aimed at the professional orientation of students of general education and vocational schools. Within the project students can visit companies in order to select a suitable future profession.

Uzņēmuma komunikācijas uzdevums ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumapgādes uzņēmuma darbību un nodrošināt ar savlaicīgu un precīzu informāciju par aktualitātēm. Uzņēmums sniedz savus pakalpojumus arī Rīgas klientu apkalpošanas centrā, kurā atrodas arī ooo eko tirdzniecība komunālo pakalpojumu sniedzēju klientu konsultanti.

Šie komunikācijas rīki ļauj nodrošināt divpusēju komunikāciju par aktuālo uzņēmumā, kā arī nodrošina atgriezenisko saiti, uzlabojot uzņēmuma struktūrvienību darbu.

Tas ļauj rīdziniekiem maksimāli ātri pieteikt avārijas situācijas vai avārijas gadījumus siltumtīklos, sniegt pieteikumus par pakalpojumu kvalitāti, kā arī izteikt ierosinājumus struktūrvienību darba uzlabošanai. The total length of reconstructed existing DH networks and constructed new DH networks during the fiscal year is For the purpose of attracting new customers, 1.

papīra spirāles

EUR of financial resources was utilised. In order to reduce heat losses in transmission, 3.

Jaunībā — TV, lai būtu kruta populārs, vecumdienās — radio.

In order to secure the normal operation of the drainage system of district heating networks and to protect district heating networks from the impact caused by ground water. The flushing of Drainage flushing and cleaning of drainage pits will allow the protection of district heating networks against the corrosion of pipelines, shut-off fittings and metal structures, damage of reinforced concrete structures of channels, and also protecting heat insulation against getting wet, which causes increased heat losses.

In order to improve the efficiency of searching for leakages, similarly to preceding years, this year the heat carrier was also coloured by applying fluorescein.

ooo eko tirdzniecība

When the leakage of coloured water is identified, damage in the district heating networks can be found and eliminated faster. This also allows the identification of damaged heat exchangers at individual heat substations. It provides information on the news in the company, the applicable heat rate in Riga, scheduled repair works, technical regulations, ooo eko tirdzniecība projects, tenders and other topical issues.

pudnikuskula.lv - Forums

Thus feedback from customers is ensured, allowing the company work to be managed in an efficient manner, providing benefit to the society. In order to provide as broad information about topical issues and achievements in the company as possible, thus encouraging understanding of the heat supply in Riga, current problems and development plans, the company newspaper is periodically published both electronically and as a printed ooo eko tirdzniecība.

Tieši no siltumtīklu un to elementu tehniskā stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgādes drošība un siltumenerģijas zudumu lielums, kā caur izolāciju, tā arī ar siltumnesēja noplūdi. Veicot siltumtīklu posmu pārbūvi, tika izmantoti moderni siltumizolācijas materiāli un pielietotas 2.

Par Indutek LV

Tajā iespējams iegūt informāciju par jaunumiem uzņēmumā, Rīgā piemēroto siltumenerģijas tarifu, plānotajiem remontdarbiem, tehniskajiem noteikumiem, video signāla opcija projektiem, konkursiem un citām aktualitātēm. Mājaslapā iestrādātajā kontaktformā iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus un sniegt novērtējumu saistībā ar uzņēmuma aktivitātēm.

Tādējādi tiek nodrošināta arī atgriezeniskā saikne ar klientiem, kas ļauj efektīvi vadīt uzņēmuma darbu sabiedrības labā. Lai sniegtu maksimāli plašu informāciju par aktualitātēm un sasniegumiem uzņēmumā, veicinot izpratni par siltumapgādi Rīgā, raksturīgajām problēmām un attīstības plāniem, periodiski tiek izdota uzņēmuma avīze elektroniskā un drukātā formātā.

Šipkēvics: „Sievietes vajag mīlēt, nevis saprast” - pudnikuskula.lv

The training centre of AS RĪGAS SILTUMS organises three levels of qualification improvement courses for the employees of the utility, as well as workshops and lectures on the topics of heat supply and other issues related to the performance of official duties: - top level qualification improvement courses for managers and specialists ; - qualification improvement courses for the medium level managers and specialists for specialists, masters, heat engineers and technicians, etc.

The testing of knowledge and skills of experts and installers is needed for minimising the risk of the human factor in the pipeline installation process and improving the security of DH systems.

ooo eko tirdzniecība

AS RĪGAS SILTUMS Mācību centrs uzņēmuma darbiniekiem organizē trīs līmeņu kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un lekcijas gan par siltumapgādes jautājumiem, gan citiem ar darba pienākumu izpildi saistītiem aktuāliem jautājumiem: - augstākie kvalifikācijas celšanas kursi vadītājiem un speciālistiem ; - vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi speciālistiem, meistariem, siltumenerģētikas inženieriem, tehniķiem u.

Speciālistu un montieru zināšanu un prasmju pārbaude ir nepieciešama, lai samazinātu cilvēciskā faktora risku cauruļvadu montāžas procesā un palielinātu siltumapgādes sistēmu drošību. If there are vacancies, the best of them are employed at the company.

Considering the renewal of the personnel of the Joint Stock Company, preventive measures will also be implemented in the future by attracting younger people to work in the company, thus ensuring long-term personnel succession.

ooo eko tirdzniecība

The proportion of employees with higher education has increased by 5. The proportional share of personnel with secondary and elementary education has decreased by 3.