Darbinieks un arī akcionārs / Diena

Opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

Saturs

  Likuma grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. Valdības apstiprinātie grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā ļaus saņemt valsts atbalstu plašākam uzņēmēju lokam, un prieks, iespēja ir nopelnīt daļu priekšlikumu, ko neizdevās virzīt pagājušajā gadā, esam ietvēruši šajā piedāvājumā.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Pētījuma rezultāti pierāda, ka ar šobrīd likumā 4. Daļa jaunuzņēmumu ar mērķi piesaistīt riska kapitāla investīcijas vai kvalificēties starptautiskām akcelerācijas programmām dibina saistītu sabiedrību visbiežāk meitas sabiedrību ārvalstīs, kura pēc būtības arī atbilst jaunuzņēmuma definīcijai un likumā noteiktajām pazīmēm.

  Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta turpmāk - VID datiem, jauni uzņēmumi ne strauji augoši Latvijā 3 gadu periodā sasniedz līdz 20 - 40 euro apgrozījumu ieņēmumiem un pamatā nodrošina vidēji darba vietas uzņēmumos, savukārt sezonāla rakstura saimnieciskajai darbībai ir tendence paplašināt uz noteiktu laiku darbinieku skaitu līdz 10 darbiniekiem. Attiecībā uz strauji augošu uzņēmumu, kas ir jaunu ideju radītāji, jāmin, ka to īpatsvars šobrīd ir niecīgs, pēc Labs of Latvia

  Lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, grozījumi likumā paredz iespēju atbalstam kvalificēties arī jaunuzņēmumiem, kuri, lai saņemtu riska kapitāla ieguldījumu, dibinājuši saistīto uzņēmumu ārvalstīs. Atbalstu likuma ietvaros plānots sniegt tikai Komercreģistrā reģistrētajai kapitālsabiedrībai Latvijā, taču vienlaikus attiecībā uz saistīto meitas sabiedrību likumprojekts paredz noteikt papildu kritērijus tā atbilstībai jaunuzņēmuma būtībai.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Šo priekšlikumu Ekonomikas ministrija virzīja jau pagājušajā gadā, taču tas netika atbalstīts. Ņemot vērā, ka atsevišķu jaunuzņēmumu biznesa idejas izstrādes process var būt ilgāks par pieciem gadiem, tiek mainīts viens no atbalsta saņemšanas kvalifikācijas kritērijiem.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Šobrīd likumā noteikts ierobežojums, kas ar mērķi novērst atbalsta izmantošanu nodokļu plānošanas nolūkā ļauj atbalstīt tikai autonomus uzņēmumus uzņēmumiem  nevar būt nekādas saistības ar citiem komersantiem gan caur fiziskām, gan juridiskām personāmkas praksē izrādījies ļoti grūti piemērojams, ņemot vērā ka uzņēmumu struktūras un to dibinātāju pieredze citu uzņēmumu dibināšanā ir ļoti atšķirīga.

  Grozījumi paredz mīkstināt šo prasību, vienlaikus nosakot ierobežojumus attiecībā uz reorganizāciju un uz līdzdalību citā kapitālsabiedrībā. Viena no pazīmēm dalībai atbalsta programmā ir inovācijas.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Vērtējot reālo situāciju darba tirgū Latvijā, straujo atalgojuma pieaugumu IKT sektorā, kā arī pamatojoties uz EM veiktajām vidēja termiņa darbaspēka prognozēm IT speciālistu iztrūkumu gadāsecināms, ka konkurence darba tirgū ievērojami saasinājusies kopš Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma spēkā stāšanās.

  Analizējot vidējo jaunuzņēmuma dibinātāja profilu, pētījumā secināts, ka daļai jaunuzņēmumu nav iespējams izpildīt likumā noteiktās inovācijas pazīmes, it īpaši attiecībā uz apakšpunktu par darba ņēmēja izglītības kritēriju jaunuzņēmumiem agrīnā attīstības stadijā. Šobrīd likumā noteikts, ka atbalstam fiksētā nodokļu maksājuma veikšanai un atbalstam augsti kvalificētu darbinieku piesaistei nevar pieteikties, ja tam pieteiktā persona atbalsta periodā cita starpā ir valdes loceklis citā komersantā vai nodarbināts pie cita komersanta.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Grozījumi likumā atceļ ierobežojumus uzņēmumu dalībai atbalsta programmā augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Nereti kompetences, kas nepieciešamas produkta izstrādei specifiskās jomās, tirgū nav plaši pieejamas, līdz ar to minētais speciālists ir nodarbināts arī citos projektos vai pie cita komersanta, vai var būt valdes loceklis citā komersantā piemēram, var dibināt arī citu jaunuzņēmumu t.

  opciju kā daļu no uzņēmējdarbības

  Likumprojekts paredz opciju kā daļu no uzņēmējdarbības izņēmuma gadījumu attiecībā uz nodarbinātības ierobežojumiem, ja jaunuzņēmums piesakās atbalstam augsti kvalificētu darbinieku piesaistei likuma 7. Tāpat līdz ar grozījumiem likumā paredzēta iespēja uzņēmumam labāko tirdzniecības iespēju atsauksmes atbalstam atkārtoti, ja komersants iepriekšējā atbalsta saņemšanas periodā ir izpildījis visas saistības ar programmas administrējošo iestādi, kā arī joprojām atbilst jaunuzņēmuma pazīmēm.

  Stāsta Andris K. Jaunuzņēmuma izveidošana pēc būtības ir augsta riska pasākums, par kuru maksā relatīvi nelielu algu, ir liels stress un nepieciešamība piemēroties straujām pārmaiņām. Motivējošai algai naudas nepietiek, tādēļ akciju vai uzņēmuma daļu piešķiršana ir mehānisms, kas ļauj darbiniekam nopelnīt, ja uzņēmums pārvarēs sākotnējās grūtības, atradīs savu biznesa modeli un pārvērtīsies par pelnošu uzņēmumu.

  Vienlaikus noteikts ierobežojums atbalsta saņemšanai ne ilgāk kā piecus gadus. Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.