Lauku partnerība Sēlija

Partnerība ar iespējām, Veidosim pilsonisku un aktīvu sabiedrību Pierīgas Partnerības teritorijā kopā

Saturs

    LEADER būtība — uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

    partnerība ar iespējām nopelnīt naudu internetā bez ielūgumiem

    LEADER vīzija — ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LEADER pieeja dod iespēju iedzīvotājiem pašiem: noteikt vietējās attīstības prioritātes nav pretrunā ar vietējiem plānošanas dokumentiem ; iesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai; uzlabot ekonomisko aktivitāti; Vietējo rīcības grupu Partnerību pienākumi LEADER pieejas īstenošanā: izstrādāt vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām; noteikt vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopējā vienošanās; lemt par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai; meklēt jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām; veicināt sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptaustiskā līmenī; veidot vietējo rīcību grupu VRG sadarbības tīklu.

    Tuvākie notikumi.

    partnerība ar iespējām www kā nopelnīt naudu internetā