Viss par EUR/CHF valūtas pāri un valūtu tirdzniecību Forex tirgū

Ko jūs zināt par tirdzniecību. Ko jūs zināt par Forex tirdzniecības sistēmām? - Populāras kategorijas

Saturs

  Lidija Dārziņa LV portāls Katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka tirdzniecības noteikumus, atļaujas saņemšanas kārtību, personas, kas drīkst tirgot produkciju, pamatojoties uz atļauju.

  ko jūs zināt par tirdzniecību

  Saņemot atļauju, pašvaldībā arī jānoskaidro, kādas ir konkrētās prasības dokumentiem un kādiem ir jābūt tirdzniecības vietā. Piemēram, pašvaldība var būt noteikusi, ka atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti: pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja; juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments; atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija; citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

  ko jūs zināt par tirdzniecību

  Ministru kabineta noteikumi Nr. Tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju: ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, — uzņēmuma nosaukums firmanodokļu maksātāja reģistrācijas kods un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā; ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, — vārds un uzvārds. Tirdzniecības vietā ir jābūt arī pašvaldības atļaujai. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

  ko jūs zināt par tirdzniecību