Sazināties ar mums

Stratēģija un rādītāji, Finanšu vadības rokasgrāmata | Dienas Bizness HUB

Saturs

  Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes Kopsavilkums Pakāpeniski pilnveidojot politikas un budžeta plānošanas procesu, ir apzināta nepieciešamība nodrošināt finanšu politikas vadību ar attīstīto valstu līmenim atbilstošu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līmeni.

  stratēģija un rādītāji juri peļņas iespējas

  Lai to nodrošinātu, nepieciešama informācija un diskusijas par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izvērtējot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus. Pamatnostādnes par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu turpmāk — Pamatnostādnes paredz izveidot vienotu rezultātu un rezultatīvo rādītāju plānošanas un atskaitīšanās sistēmu institucionālās darbības stratēģijas IDS ietvaros.

  stratēģija un rādītāji peļņa interneta cūciņa bankas atsauksmes

  Pamatnostādņu par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas turpmāk tekstā — pamatnostādnes mērķi ir: 1 nodrošināt finanšu politikas vadību ar atbilstošu informāciju lēmumu pieņemšanai un diskusiju materiālu par sagaidāmajiem politikas rezultātiem, izsverot alternatīvas politikas un to ieviešanas veidus; 2 saistīt rezultatīvo rādītāju sistēmu ar stratēģisko plānošanu kā stratēģiskās plānošanas nepieciešamu sastāvdaļu.

  Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatā ir politikas mērķa, makro ietekmes rezultātu, politikas rezultātu, darbības rezultātu, un rezultatīvo rādītāju plānošana.

  stratēģija un rādītāji investīcijas internetā, kas tas ir

  Šīs pamatnostādnes paredz, ka rezultatīvie rādītāji tiek izmantoti valdības politisko prioritāšu definēšanā, valdības politiku izstrādē un novērtēšanā, ministriju u. Ievads Pakāpeniski pilnveidojot politikas un budžeta plānošanas stratēģija un rādītāji, ir apzināta nepieciešamība nodrošināt finanšu politikas vadību ar attīstīto valstu līmenim atbilstošu lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līmeni.

  stratēģija un rādītāji pasaki man, kur nopelnīt naudu internetā