Daugavpils Tirdzniecības skola - Notikumi

Kur iemācīties profesionālu tirdzniecību, Tirdzniecības menedžeris

Apdares darbu strādnieks 2. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 4 Augkopības tehniķis 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 1 Bārmenis 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 1 Biškopis 3.

Pārvietot pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecības zālēm. Veikt iekšējo preču pieņemšanu un uzskaiti atbilstoši uzņēmuma kvalitātes prasībām. Izvietot preces vitrīnās, plauktos un citur tirdzniecības zālē.

kur iemācīties profesionālu tirdzniecību

Izvietot precēm atbilstošās cenu zīmes. Ievērot preču uzglabāšanas noteikumus un realizācijas termiņus. Noteikt kritiskos punktus preču uzglabāšanas un tirdzniecības procesā.

Ir svarīgi, lai cilvēki ar invaliditāti apgūtu jaunu profesiju vai pilnveidotu savas profesionālās zināšanas un prasmes.

Veikt preču kvalitātes novērtēšanu organoleptiski. Izņemt bojātas preces vai preces ar bojātu noformējumu, informējot par to tiešo darba vadītāju. Savākt, sašķirot izlietoto iepakojumu un palīgmateriālus.

  • Тебе понадобился и золотой душ, и еще более отвратительные вещи, - подумала Кэти.
  • Kur mācīties - tirdzniecības menedžeris | Profesiju pasaule
  • Apmaiņas opcijas vērtība
  • Reālā laika bināro opciju rādītāji
  • Подожди-ка минутку, - проговорил Роберт.
  • Cci macd bināro opciju stratēģija

Strādāt ar tirdzniecības zāles inventāru, aprīkojumu un palīgierīcēm. Veikt plauktu, vitrīnu, tirdzniecības telpu tīrīšanu, izmantojot atbilstošus uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

Apmācību un attīstības speciālists

Informēt pircējus par precēm. Palīdzēt pircējam izvēlēties preci, demonstrēt tirdzniecībā esošās preces.

kur iemācīties profesionālu tirdzniecību

Veikt nepieciešamos aprēķinus mērāmām, sveramām precēm atbilstoši pircēja vajadzībām. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

Ievērot ekspluatācijas noteikumus darbā ar tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu.

kur iemācīties profesionālu tirdzniecību

Sniegt pirmo palīdzību. Ievērot higiēnas normas un prasības.

Mācības pieaugušajiem e-vide - Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Pārvaldīt valsts valodu un ievērot saskarsmes pamatprincipus. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

kur iemācīties profesionālu tirdzniecību

Pielietot datoru informācijas ieguvei. Aizvērt Kompetences 1.

kur iemācīties profesionālu tirdzniecību

Spēja kvalitatīvi un laikā pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu un tirdzniecības uzņēmuma darba kārtības noteikumiem. Spēja veikt preču iekšējo pieņemšanu un uzskaiti, sekojot preču atbilstībai tirdzniecības prasībām.

Arodskolas, profesionālā izglītība

Spēja izprast un ievērot personīgās higiēnas prasības preču realizācijas procesā. Spēja pielietot tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu un palīgierīces preču pārvietošanai un izvietošanai kur iemācīties profesionālu tirdzniecību, vitrīnās un tirdzniecības zālē. Spēja izvietot preces pēc preču grupām un veidiem, ievērojot izvietojuma plānus tirdzniecības zālē. Spēja pastāvīgi sekot pārdodamo preču kvalitātei, izskatam un derīguma termiņam.

Spēja noteikt bojātas preces vai preces ar bojātu iepakojumu.

Tirdzniecības menedžeris

Spēja savākt, sašķirot izlietotos palīgmateriālus un iepakojumu, izmest tam paredzētajos konteineros. Spēja uzturēt kārtībā un tīrībā tirdzniecības zāli, pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus.

Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības un veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības prasības. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus. Spēja sadarboties ar pircējiem, sniegt informāciju par precēm, ievērojot apkalpošanas kultūru. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.