Viltus inspektori piedāvā vakcinēt mājas cūkas pret mēri

Viltus žetons

Saturs

  Veicot oficiālo kontroli, produktos laboratoriski tika konstatēta toksiska viela mikotoksīns — patulīns, kura koncentrācija pārsniedza maksimāli pieļaujamo līmeni.

  viltus žetons

  PVD uzņēmumam uzdeva piesārņoto produktu partijas atsaukt no tirdzniecības. Kāds ir kļūdījies Ierastas PVD pārbaudes uzņēmumā notiek regulāri, aptuveni katru otro viltus žetons.

  viltus žetons

  Tāda notika arī marta beigās, kuras laikā tika noņemti kārtējie gatavās produkcijas paraugi. Rezultātus par pārsniegtu patulīna daudzumu uzņēmums uzzināja krietni vēlāk.

  viltus žetons

  Konkrētā PVD pārbaude ar paraugu atlasi tika veikta marta beigās, bet rezultātu, kurš parādīja pārsniegtu pieļaujamo patulīna līmeni zīdaiņu pārtikā, saņēmām tikai maija beigās,» stāsta SIA Lat Eko Food vadītāja Egija Martinsone. Viņa apstiprina, ka dažādas pārbaudes uzņēmumā nav nekas ārkārtējs, jo bērnu pārtikas ražošana ir vissensitīvākā kategorija.

  viltus žetons

  Tāpēc kvalitātes vadība ir primārais jautājums uzņēmumā, kam tiek pievērsta liela uzmanība. SIA Lat Eko Food dažādi auditi tiek veikti bieži, dažreiz pat divas reizes mēnesī — tās ir lielās piegāžu ķēdes, piemēram, skandināvu veikalu ķēde Coop, kas pirms sadarbības uzsākšanas un arī sadarbības laikā uzņēmumā veic kvalitātes auditus un vērtē, vai tas būs uzticams sadarbības partneris.

  viltus žetons