"Madara": "Kiwi Cosmetics" pārņemšana var būt iespēja piekļūt "Olainfarm" resursiem

Pārņemšanas iespēja

Saturs

  Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos Ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītāju sasniegšanā Iznākuma rādītāji - līdz Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums Pēc projekta īstenošanas valsts pārvaldei un sabiedrībai būs vairāki ieguvumi un resursu ietaupījums, kas atsvērs ieguldītās investīcijas.

  Sūtīt e-pastā "Laima", AS "Staburadze" un SIA "NP Foods" - kopumā 26 Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgi uzņēmumi - ir vērsušies ar iesniegumu pie valsts atbildīgajām pārņemšanas iespēja Saeimā, aicinot pievērst pastiprinātu uzmanību un aktīvi rīkoties, lai novērstu mēģinājumus negatīvi ietekmēt tādu uzņēmumu kā "Laima" un "Staburadze" darbību. Kā iepriekš informēja "Laimas" sabiedrisko attiecību speciāliste Rita Voronkova, "pret nacionālā mēroga uzņēmumiem "Laima" un "Staburadze" reiderisma jeb uzņēmuma darbības paralizēšanas un pārņemšanas shēmu mēģinājuši realizēt jau iepriekš reiderisma uzbrukumos aizdomās turētais advokāts Mārcis Miķelsons un tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, kurš arī vairākkārt iesaistījies reiderismā".

  Tāpēc iesniegumā Saeimai teikts, pārņemšanas iespēja uzbrukumā, kas vērsts pret saldumu ražotājiem "Laima", "Staburadze" un vēl 24 citiem Latvijas uzņēmumiem, ir skaidri redzamas reiderisma pazīmes, kas izpaužas centienos paralizēt uzņēmumu darbību ar iespējamu mērķi tos pārņemt.

  pārņemšanas iespēja

  Pārņemšanas iespēja ir bīstami ne tikai uzņēmējdarbībai, bet arī sabiedrībai, jo vienmēr pastāvēs iespējamība, ka, maldinot tiesu institūcijas, var tikt nodarīts kaitējums. Iesniegumā arī atzīmēts, ka, iespējams, šis ir gadījums, kad, izmantojot Civillikuma un Civilprocesa likuma normas, kāds cenšas pārņemt sekmīgi strādājošus - eksportējošus - uzņēmumus, kuri nodarbina vairāk nekā darbinieku un kuri ir Latvijas lielāko nodokļu maksātāju skaitā, tostarp arī lielāko sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju vidū.

  SIA "NP Foods" valdes priekšsēdētājs Rolands Gulbis norāda, ka uzņēmums pamatoti uzskata, ka uzbrukums un tiesvedība, kurā patlaban iesaistīti saldumu ražotāji "Laima" un "Staburadze", ir uzskatāma par nelikumīgu uzņēmumu pārņemšanas mēģinājumu. Mēs aicinām visas valsts amatpersonas pievērst pastiprinātu uzmanību un aktīvi rīkoties, lai atsevišķu personu savtīgo interešu dēļ neciestu Latvijas tautsaimniecībai ārkārtīgi svarīga nozare, kas nodrošina darba vietas strādājošajiem, sniedz ievērojamu pienesumu valsts tautsaimniecības attīstībai, un veic nozīmīgas pārņemšanas iespēja iemaksas valsts budžetā," uzsver Gulbis.

  pārņemšanas iespēja

  Tāpat iesniegumā Saeimai norādīts uz nepieciešamajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, kuri tieši noteiktu tiesas pienākumu, lemjot jautājumu par prasības nodrošinājuma piemērošanu un atcelšanu, vērtēt gan prasītāja, gan atbildētāja argumentāciju. Vienlaikus norādīts, ka problēmas būtība slēpjas tajā, ka tiesu praksē ir izplatījusies tendence pieteikumu par prasības nodrošinājuma piemērošanu un atcelšanu skatīt šauri, nedodot vienlīdzīgas iespējas savas pozīcijas aizstāvēšanā arī atbildētājam, proti, ignorējot atbildētāja tiesības tikt uzklausītam, kas ir pretrunā ar Satversmē nostiprinātām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

  pārņemšanas iespēja

  Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā runa ir ne tikai par Latvijas nodokļu maksātāju un darba devēju interešu aizsardzību. Runa ir par to, ka šis un līdzīgi gadījumi ir veidojuši un turpina veidot priekšstatu par Latviju kā riska zonu uzņēmējdarbībai un kapitālieguldījumiem, mazinot uzticēšanos valsts varas rīcībspējai un taisnīgumam," skaidro Gulbis.

  Viņaprāt, šis darījums liecina, ka "Olainfarm" dabīgās kosmētikas segmentā ir saskatījis potenciālu un, visticamāk, redz iespēju šo uzņēmumu nākotnē attīstīt. Prognozējot, vai no darījuma ilgtermiņā iegūs abi iesaistītie uzņēmumi, jāvērtē, cik veiksmīgi šie resursi tiks izmantoti un vai "Olainfarm" spēs būtiski attīstīt pārņemto uzņēmumu. Iespējams, kosmētikas produkti kļūs par papildinājumu "Silvanola" produktu klāstam un tiks virzīti aptieku segmentā, kur "Olainfarm" ir lielāka pieredze un iespējas," atzīmē Iltners. Vērtējot "Kiwi Cosmetics", Iltners norāda, ka tas ir salīdzinoši neliels uzņēmums.

  Kā aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētāja palīdze Oksana Hvostova, blakus sūdzība par šo lēmumu tika iesniegta Savukārt Rīgas apgabaltiesa augustā izskatīs pieteicēja sūdzību par to, ka prasības nodrošinājums apmierināts tikai daļēji. Policija iesniegumu izvērtēs, un, iespējams, tas tiks pievienots nupat sāktajam kriminālprocesam saistībā ar advokāta Miķelsona un citu ar viņu saistīto personu vēršanos pret "NP Foods" un vēl citiem 24 Latvijas uzņēmumiem, savā darbībā izmantojot metodes, kurām ir reiderisma pazīmes.

  LETA, Nozare.