Meklēšanas forma

Pārskati par tiešsaistes ieņēmumiem

Saturs

  binārās opcijas no 0 01

  Rīgā Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa turpmāk — nodoklis summām, kas iekasētas no pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu — nodokļa maksātāju — ienākumiem. Valsts ieņēmumu dienests par katrā ceturksnī ieturētajām un budžetā iemaksātajām nodokļa ieņēmumu summām, kas attiecas uz konkrētās pašvaldības budžetu, sagatavo apkopojumu par pašvaldības nodokļa ieņēmumiem, pamatojoties uz šādu informāciju: 2.

  Valsts ieņēmumu dienests, sastādot šo noteikumu 2.

  kā nopelnīt naudu interneta olimpiskajā tirdzniecībā

  Ceturkšņa apkopojumu par nodokļa summām, kas ieturētas un budžetā iemaksātas no konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma un attiecas uz konkrētās pašvaldības budžetu, Valsts ieņēmumu dienests iesniedz pašvaldībā līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pirmajam datumam.

  Ja pašvaldība šo noteikumu 4. Valsts ieņēmumu dienests Rīgas domei un Ventspils pilsētas domei saskaņā ar divpusējā sadarbības līgumā par informācijas apmaiņu noteikto kārtību un termiņiem tiešsaistes režīmā ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmu nodod: 6.

  veikt tirdzniecības video

  Apkopojumu par nodokļa summām, kas ieturētas no konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu ienākuma un iemaksātas budžetā, Valsts ieņēmumu dienests iesniedz pašvaldībām šādā termiņā: 7. Valsts ieņēmumu dienests pēc pašvaldības pieprasījuma sagatavo un 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz tai informāciju par nodokļa avansa maksājumu summām sadalījumā pa gada ceturkšņiemkas aprēķinātas fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko pārskati par tiešsaistes ieņēmumiem vai ir nodokļa maksātājas no sava individuālā uzņēmuma arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma.

  binārās iespējas 300 dienā

  Šo noteikumu 6.