Briest revolūcija atkritumu izejvielu tirgū | pudnikuskula.lv

Atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu. Dienas bizness: Depozīta sistēmas divas sejas : Jaunumi : pudnikuskula.lv

  • Visi Forex bonusi: IESPĒJAMIE FOREX BROKERS
  • Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.
  • Piedalies Lielajā Talkā
  • Depozīta sistēmas operatora izveides konkursā pieteikušies divi kandidāti / Raksts / pudnikuskula.lv
  • Ieņēmumi no pārbaudītiem investīciju projektiem
  • Pāreja uz aprites ekonomiku – vai būs viegli mainīt “Paņem, izmanto, izmet” domāšanu - LV portāls

Pirms pieciem, sešiem gadiem bijām to Eiropas Savienības valstu skaitā, kas vismazāk rada atkritumus uz vienu iedzīvotāju, savukārt tagad gadā radīto atkritumu apjoms uz vienu cilvēku pārsniedz kilogramus. LV portāla infografika Lai veicinātu tautsaimniecības pāreju uz aprites ekonomiku, valdībā ir pieņemts rīcības plāns Plāns nosaka galvenos septiņus rīcības virzienus un pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu

Līdz Finansējumu — 40 miljonus eiro —, kas nepieciešams, lai īstenotu rīcības plānu Aprites ekonomikas plāns ir solis pareizajā virzienā, jo uzmanība tiek pievērsta ne tikai atkritumu apsaimniekošanai, bet arī ilgtspējīgai resursu izmantošanai un patēriņa kultūras maiņai.

Rīcības plānā ir iekļauta informācija par starptautisko un Eiropas Savienības ES politiku kontekstu aprites ekonomikas jomā, analizēta situācija Latvijā un noteikti galvenie rīcības virzieni un pasākumi aprites ekonomikas veicināšanai, kā arī atbildīgās un iesaistītās institūcijas specifisku uzdevumu īstenošanai.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu

Tas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta Darbības virzieni Plāns nosaka galvenos septiņus rīcības virzienus un pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai: pāreja no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu; resursu produktivitātes uzlabošana visās tautsaimniecības nozarēs, veicinot pētniecības un inovācijas attīstību; priekšnoteikumu veidošana otrreizējai preču izmantošanai; pārejas no preču pirkšanas uz pakalpojumiem veicināšana; materiālu, procesu un atkritumu pārvaldības uzlabošana prioritārajās nozarēs; pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomikas principu ieviešanā; sabiedrības iesaiste, informēšana un izglītošana.

Viņa skaidro, ka pieejas maiņu var īstenot divējādi — ar normatīviem nosakot ierobežojumus un prasības vai arī izglītojot patērētāju, kāpēc jāmaina attieksme pret patēriņu. Pirms pieciem, sešiem gadiem bijām to ES valstu skaitā, kas vismazāk rada atkritumus uz vienu iedzīvotāju, savukārt tagad gadā radīto atkritumu apjoms uz vienu cilvēku pārsniedz kilogramus.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu

Vesere uzsver, ka tiks atbalstītas dažādas aktivitātes, piemēram, ekodizaina principu, dažādu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešana ražošanā, iepakojuma materiāla ietilpības samazināšana un pārstrāde, atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu arī darbības, kas saistītas ar pārtikas un būvniecības atkritumu otrreizēju izmantošanu. Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta arī plastmasai.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu

LV portāls jau rakstīja : lai samazinātu plastmasas radīto vides piesārņojumu, no Tāpat tiks ierobežots citu plastmasas izstrādājumu, piemēram, pārtikas iepakojumu, patēriņš.

Taču viņš norāda: plāns nerada skaidrību, kā noteiktajā laikā spēsim mainīt patērētāju kultūru, samazināt radīto atkritumu apjomu vai mainīt ekonomisko struktūru uz nozarēm, kas no izmantotajiem resursiem spēj radīt augstāku pievienoto vērtību. Brizga uzskata, ka ir svarīgi arī nodrošināt, lai aprites ekonomika nekļūst par šauru nišas aktivitāti, bet tiktu attiecināta uz ekonomiku un sabiedrību kopumā.

Tas šķiet ļoti pieticīgs rādītājs, ja vēlamies virzīties aprites ekonomikas virzienā.

Vai finansiālā krīze Latvijā ir beigusies?

Piemēram, Austrija savos plānos paredz, ka līdz Viņaprāt, šobrīd galvenā problēma straujākai virzībai uz aprites ekonomikas ieviešanu Latvijā ir nepietiekamie valsts politikas, tostarp finansiālie un ekonomiskie, instrumenti, kas stimulētu atkritumu šķirošanu arī poligonosotrreizējo izejvielu pārstrādi un arī tālāku pārstrādāto izejvielu izmantošanu jaunu preču ražošanā, būvniecībā u.

Būtu jāturpina arī poligonu reforma, samazinot kopējo poligonu skaitu Latvijā, katrā novadā atstājot pa vienam poligonam, nodrošinot nepieciešamās investīcijas to attīstībai un efektivitātei. Pārliecinošāka virzība būtu nepieciešama arī dabas resursu nodokļa politikā, piemēram, regulējot pirmreizējo dabas resursu ieguvi, nepārstrādājamā iepakojuma izmantošanu, atkritumu noglabāšanu poligonos, kā arī paplašinot ražotāju atbildības sistēmu.

Sistēmas aizstāvji biedē ar atkritumu kalniem un Eiropas soda naudām, noliedzēji apelē pie neadekvātajām izmaksām, kas galu galā būs jāsedz iedzīvotājiem.

Lai arī komersanti ir ieinteresēti samazināt savas ražošanas izmaksas un to arī dara, tomēr attiecībā uz resursu efektivitātes pasākumu ieviešanu Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi ierindojas pēdējā desmitniekā ES mērogā. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK ieskatā vides saglabāšana, mērķtiecīga un gudra resursu izmantošana ir pareizais virziens, tomēr vienlaikus šo mērķu sasniegšana nevar kļūt par uzņēmējdarbības pašmērķi un radīt papildu izmaksu slogu uzņēmumiem un patērētājiem.

Nozīme šo mērķu sasniegšanā ir atbalstam, gan informatīvam, gan finansiālam, kas uzņēmumiem būs pieejams, lai šos principus īstenotu bez papildu izmaksām, kas var ietekmēt preces vai pakalpojuma cenu patērētājam.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu