Linguee Apps

Variants ar tā

Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

The EESC recommends that the Commission concentrates its future work on a policy line for post mainly based on the first option. EurLex-2 EurLex-2 Atbildīgās komitejas un, attiecīgā gadījumā, iesaistīto komiteju priekšsēdētāji un referenti kopīgi attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka Parlamentam nekavējoties un regulāri tiek sniegtavajadzības gadījumā — konfidenciāli, pilnīga informāciju par visiem starptautisku nolīgumu sarunu posmiem un to noslēgšanu, tostarp sarunu norāžu teksta projekti un pieņemto tekstu galīgie variants ar tā, kā arī 3.

The Chairs and rapporteurs of the committee responsible and of any associated committees shall jointly take appropriate action to ensure that Parliament is provided with immediate, regular and full information, if necessary on a confidential basisat all stages of the negotiation and conclusion of international agreements, including the draft and the finally adopted text of negotiating directivesand with the information referred to in paragraph 3, EurLex-2 EurLex-2 B1 kategorija: 52 atbilžu variantu jautājumi un 0 esejas tipa jautājumu.

Category B1: 52 multi-choice and 0 essay questions. EurLex-2 EurLex-2 Saskaņā ar Francijas iestādēm trešā interpretācija faktiski ir pareizais variants, t. According to the French authorities a third interpretation is in fact the correct one, i.

  • variants angļu - Latviešu - Angļu vārdnīcā | Glosbe
  • Но прежде чем его спутники сумели еще что-то добавить к этой мысли, новая группа снабженных руками тележек выгрузила на конвейер толстые длинные стержни, и буквально через минуту котел, только что занятый приготовлением пищи, уже приступил к другому делу.
  • variants malajiešu - Latviešu - Malajiešu vārdnīcā | Glosbe
  • Zvaigzne ABC - Zelta teļš. Necenzēts romāna variants ar komentāriem
  • pudnikuskula.lv Vārdnīcas - Latviešu—angļu vārdnīca. variants
  • Kā nopelnīt labu un ātru naudu internetā
  • Laika tirdzniecības iespējas
  • Kā lietot bināru

EurLex-2 EurLex-2 Ja ģenētiskās modifikācijas rezultāts ir dabīgās sastāvdaļas līmeņa izmaiņas vai ja jaunā sastāvdaļa dabīgi sastopama citos pārtikas un barības produktos, izvērtē šīs sastāvdaļas kopējās devas prognozētās izmaiņas, ņemot vērā gan reālistisko, gan ļaunāko iespējamo variantu. In cases where the genetic modification has resulted in variants ar tā altered level of a natural constituent, or if a new constituent occurs naturally in other food and feed products, the anticipated change in total intake of this constituent shall be assessed considering realistic as savus ienākumus tiešsaistē as worst case intake scenarios.

EurLex-2 EurLex-2 Aktualizētais variants atspoguļo situāciju.

Default variant KDE Tas var būt arī vārds svešā valodā. Ja vārdā nav kļūdas, jūs varat to pievienot vārdnīcai, nospiežot pogu Pievienot vārdnīcai. Ja nevēlaties nezināmo vārdu pievienot vārdnīcai, bet atstāt to nemainītu, nospiediet uz Ignorēt vai Ignorēt visus.

Fourth, it was stated in paragraph above that, with regard to the delay caused by the initiation of discussions on the VPP programme, then the abandonment of that possibility, the Commission considered that it was required to take this into account itself by waiving recovery of the relevant amount of aid, which can certainly not constitute maladministration. EurLex-2 EurLex-2 Tādos gadījumos pēc kompetentās iestādes atļaujas saņemšanas vadītājs iesniedz iestādei un dara pieejamu sabiedrībai pārskata grozīto variantu, kurā nav iekļauti minētie jautājumi.

In such cases, on the approval of the competent authority, the operator shall supply to the authority, and make available to the public, an amended report excluding those matters.

variants ar tā ātra peļņa stundā

EurLex-2 EurLex-2 Lai gan šis variants īstermiņa perspektīvā varētu likties apmierinošs, tas drīz vien demonstrētu savas vājās puses un nevēlamos efektus, jo tas nenodrošinātu nodokļu administrācijas ar pietiekamiem resursiem turpmāko problēmu pārvarēšanai.

Although this option might look satisfactory in the short term, it would soon show its limitations and undesirable effects, as it variants ar tā not provide tax administrations with sufficient resources to address the forthcoming challenges.

$500 \

Option 5 A collision risk reduction of 10 is targeted. The first option could lead to an estimated EUR million in additional income to the Schengen area per year. EurLex-2 EurLex-2 Kā jau norādīts 1.

variants ar tā darbs internetā, ienākumi skaidrā naudā

As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I. EurLex-2 EurLex-2 Gadījumos, ja ir atļauti varianti, formulu norāda katram variantam atsevišķi. Where variants are authorised, a separate formula shall be provided for each variant.

variants ar tā apjoma rādītāji tirdzniecībā